eye
Суднинг девони
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯВИЙ СУДИНИНГ ДЕВОНИ

Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судининг фаолият кўрсатишини таъминлаш учун Конституциявий суднинг девони тузилади.

Девоннинг асосий вазифаси Конституциявий суд фаолиятини ташкилий-техник, илмий-таҳлилий, ахборот-маълумот ва молиявий-хўжалик жиҳатдан таъминлаш ҳисобланади.

Ўзига юклатилган вазифани бажаришда Девон қуйидаги функцияларни амалга оширади:

Конституциявий судда ишларни юритишни ҳамда хизматга оид кенгашларни ва Конституциявий суд томонидан ўтказиладиган бошқа тадбирларни ташкилий-техник жиҳатдан таъминлаш;

судьяларга суд мажлиси ва хизматга оид кенгашларда ишларни ва бошқа масалаларни кўриб чиқиш учун тайёрлашда кўмаклашиш;

Конституциявий судга йўлланган мурожаатларни кўриб чиқилишини ташкилий таъминлаш, аризачиларнинг мурожаатлари бўйича жавоблар, хулосалар, таҳлилий, ахборот ва бошқа материалларни тайёрлаш;

Конституциявий суднинг қонунчилик ташаббуси билан боғлиқ масалалар юзасидан қонун лойиҳаларини ва таклифларни тайёрлашда иштирок этиш ва бунинг учун зарур ҳужжатларни тайёрлаш;

Конституциявий суд қарорларининг тарқатилиши ва матбуотда эълон қилинишини таъминлаш ҳамда “Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судининг Ахборотномаси”ни нашрга тайёрлаш;

Конституциявий суд қарорларининг тизимли ҳисобини юритиш ва маълумотлар базасини шакллантириш;

Конституциявий суд қарорларининг ижросини таъминлаш бўйича давлат органларининг фаолиятини ўрганиш ва умумлаштириш, ушбу қарорларнинг ижроси бўйича Конституциявий суд учун маълумот тайёрлаш;

қонун ҳужжатларининг тизимли ҳисоби ва таҳлилини олиб бориш, таҳлилий тадқиқотларни амалга ошириш;

Конституциявий суднинг меҳнат муносабатлари, кадрлар сиёсати ва мукофотлаш соҳасидаги ваколатларини амалга оширилишини таъминлаш, Девон ходимларининг малакасини оширишни ташкиллаштириш;

ҳужжатларни тайёрлаш ва улар билан ишлашга мўлжалланган замонавий ахборот технологиялари ва дастурий-техник воситаларни қўллаган ҳолда Конституциявий суд фаолиятини ҳужжатлаштириш тизимини ташкиллаштириш, юритиш ва такомиллаштириш;

ҳужжатлар алмашинуви ва иш юритишнинг ўрнатилган тартибига риоя этилиши юзасидан услубий раҳбарлик ва назорат қилиш;

Конституциявий суд ҳужжатларини архивлаштириш, Конституциявий суд архив фондида бўлган ҳужжатларнинг сақланиши ва фойдаланилиши ҳамда уларни қонун билан белгиланган тартибда давлат архивига топшириш учун тайёрлашни амалга ошириш;

ахборот тизимларининг узлуксиз равишда ишлашини ва янги ахборот технологияларининг татбиқ этилишини таъминлаш;

Конституиявий суднинг электрон ахборот ресурсларини барпо этиш, юритиш ва такомиллаштиришни таъминлаш;

Конституциявий суднинг оммавий ахборот воситалари билан ўзаро муносабатларини ташкиллаштириш, оммавий ахборот воситаларида Конституциявий суд фаолияти тўғрисида холисона маълумотларнинг жойлаштирилишини таъминлаш;

Конституциявий суд фаолиятини молиявий таъминлашни ташкиллаштириш;

Конституциявий судни моддий-техник манбалар билан таъминлаш бўйича чора-тадбирларни ташкиллаштириш;

Конституциявий суднинг хорижий мамлакатларнинг конституциявий назорат органлари ва халқаро ташкилотлар, уларнинг Ўзбекистон Республикасидаги ваколатхоналари билан ўзаро муносабатларини ташкиллаштириш;

хорижий мамлакатлар конституциявий назорат органларни фаолиятини ўрганиш ва умумлаштириш;

қонун ҳужжатлари, Конституциявий суднинг қарорлари, Конституциявий суд раисининг фармойишларига мувофиқ бошқа функцияларни ҳам амалга оширади.

Девон фаолиятига умумий раҳбарликни Конституциявий суднинг раиси, бевосита ва жорий раҳбарликни котибият мудири амалга оширади.

Хатолик ҳақида маъмуриятга хабар бериш